Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alienation (เอลเยะเน-ฌัน) n.
1. ทำให้แปลก, ทำให้บาดหมาง, ทำให้ห่างเหิน
2. โอน (ที่ดิน, เงิน)
3. ทำให้วิกลจริต, ความวิกลจริต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน