Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alibi (แอล-อิไบ) n.
1. การอ้างฐานที่อยู่เป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน