Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alert (อะเลิท-) n. adj. vt.
1. ว่องไว, ระวังระไว, เตือนให้ระวัง, เตรียมพร้อม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน