Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alarm (อะลาม-) n. vt.
1. สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย, ปลุก, ความตื่นตกใจ, ทำให้ตื่นตกใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน