Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


aisle (ไอล) n.
1. ที่นั่งฟังธรรมในโบสถ์ที่แบ่งเป็นตอน ๆ, ทางเดินระหว่างที่นั่งในโบสถ์ หรือโรงมหรสพ หรือเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน