Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


airy (แอ-ริ) n. adj. vt.
1. เหมือนอากาศ, สูงเทียมอากาศ, (อากาศ)โปร่ง
2. ร่าเริง, (เพลง) โหยหวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน