Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


agilely (แอจ-อิลิ) adv.
1. ว่องไว, แข็งขัน, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน