Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


against (อะเกนซท-) pre.
1. ทวน (น้ำ), ย้อน
2. ผิด (กฎหมาย), ฝืน (นิสัย), (ต่อสู้) กับ
3. เทียบกับ, อยู่ข้างหน้า (ฉาก), ลอยเด่นอยู่กับ (ฟ้า), ติดกับ (ผนัง), แนบ (เนื้อ)
4. แข่งกับ (เวลา)
5. ไม่เห็นด้วย, เบนการคัดค้าน, ตรงกันข้าม
6. กั้น, ปะทะ, (เตือน) ให้ระวัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน