Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


affined (แอ็ฟไฟนด-) adj.
1. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ผูกพันกัน, ความพอใจในการร่วม, ความสัมพรรค (ของแร่ธาตุ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน