Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


affiliate (แอ็ฟฟีล-อิเอท) vt. vi.
1. ผูกพัน, เข้าร่วม, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, ยกให้เป็นบุตร, (พรรค, สมาคม, บริษัท) ประกอบกิจการร่วมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน