Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


affair (แอ็ฟแฟ-) n.
1. เรื่อง, กิจธุระ, ราชการ, เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น เครื่องแต่งตัว, รถ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน