Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


advise (แอ็ดไฝส-) vt. vi.
1. แนะนำ, เตือนสติ, คำตักเตือน, ให้ความเห็น, ความเห็น (ของแพทย์), ให้คำปรึกษา
2. บอกข่าว, ข่าว, รายงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน