Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


admittance (แอ็ดมีท-แท็นซ) n.
1. การเปิดประดูรับ, การยอมให้เข้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน