Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


adjustment (แอะจัซท-เม็นท) n.
1. จัดให้เรียบร้อย, จัดเข้าระดับ, ปรองดอง (เรื่องทะเลาะวิวาท), ปรับ, ปรับปรุง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน