Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


act (แอ็คท) n. vt. vi.
1. พระราชบัญญัติ
2. องก์ละคร, แสดง, ตี (หน้า)
3. แกล้งทำ, มารยา
4. ใช้กำลัง, ลงมือทำ, ปฏิบัติ, การกระทำ, พฤติการณ์
5. การฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, อำนาจ, ฤทธิ์, สำแดงอิทธิฤทธิ์
6. เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องละครหรือเรื่องหนังสือ
7. เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, (เครื่องยนต์) เดิน, แล่น
8. การรบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน