Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accountability (แอ็คเคานทะบีล-อิทิ) n.
1. บัญชีเงิน, บัญชี, หนี้
2. เรื่องที่จะต้องแก้แค้น
3. เรื่องราว, คำอธิบาย, ชี้แจงรายการ, รับผิดชอบ
4. เป็นเหตุ, ให้เหตุผล
5. เป็นผู้กระทำ, ยิง, ฆ่า
6. ความพิจารณา, ความเห็น, ถือว่า, ถือสา, ถือเหตุ
7. ประโยชน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน