Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accomplished (แอ็คคอม-พลิฌท) adj.
1. สามารถในการสมาคม, เล่นดนตรี เต้นรำเป็น, ทรงคุณวุฒิ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน