Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accompany (แอ็คคัม-พะนิ) vt.
1. มากับ, ไปกับ, ชะลอไปด้วย, ส่งมาพร้อมกับ
2. ประกอบ, เครื่องประกอบ
3. คลอเสียง, ดนตรีคลอเสียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน