Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accommodation (แอ็คคอมโมะเด-ฌัน) n.
1. ทำให้เหมาะ, พลิกแพลงให้เข้า, ทำให้เคย, ปรองดอง
2. ให้ความสะดวก
3. อาหารและที่อยู่, จัดที่ให้อยู่
4. สงเคราะห์, อำนวย, อารีอารอบ, เอื้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน