Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accession n.
1. เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ดู accede ทรงราชย์
2. ยอมตาม, ยินยอม
3. (ความเจ็บปวด) กำลังจะมาถึง, (ไข้) กำลังจับ, (ความโกรธ) กำลังครอบงำ
4. เข้าเป็นภาคี (แห่งสนธิสัญญา), ภาคียานุวัติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน