Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


acceptance (แอ็คเซพ-แท็นซ)
1. รับ, รับรอง, ยอมรับ, ยอมตกลง, สนอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน