Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


accent (แอ็คเซนท-) n.
1. การเน้นเสียงตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใดของคำ, ลงเสียงหนัก, เน้นถ้อยคำ, เน้นเสียง, สำเนียงแปร่ง, เครื่องหมายแสดงสำเนียง, วรรณยุกต์, การออกเสียงต่ำเสียงสูง, เสียงครุ, ทำให้หนักยิ่งขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน