Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


absorb (แอ็บซอบ-) vt.
1. ดูด, กลืน, รับเอาไว้, ระงับ
2. ทำให้หมกมุ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน