Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


abominate (อะบอม-อิเนท) vt.
1. รังเกียจ, ส่งที่น่ารังเกียจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน