Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Yunnanese (ยูนะนีส-) n. p. adj.
1. ชาวยูนนานซึ่งเป็นเชื้อไทย, ภาษายูนนาน มีคำคล้ายไทย, เกี่ยวกับยูนนาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน