Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Your obedient servant
1. คำลงท้ายจดหมายที่เป็นราชการหรือธุรการจากผู้ต่ำกว่าไปหาผู้สูงกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน