Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Your Grace
1. ใช้เป็นคำเรียก ดิวค์ ดัชเชส และอาร์ชบิชอปในทำนองเดียวกับ Excellency

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน