Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Y n. adj.
1. อักษร ไว, สิ่งใดๆ ที่เป็นรูปตัว ไว เช่น ขาตั้งกล้องหรือเครื่องวัดระดับที่แยกเป็นสองขา, (สะพาน) รูปสามเฉก, ดู x จำนวนที่ไม่รู้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน