Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Workmen's Compensation Act
1. กฎหมายให้สิทธิคนงานเรียกว่าค่าเสียหายจากนายจ้าง เมื่อเกิดอุปัทวเหตุขึ้นในเวลาทำหน้าที่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน