Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Windsor n.
1. เมือง วีน-เสอะ ริมแม่น้ำเทมส์ในอังกฤษ, พระราชวังของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ = Windsor Castle
2. เก้าอี้ทำด้วยไม้ทั้งตัวพนักมีไม้เป็นซีกๆ = Windsor chair

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน