Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Winchester (วีน-เช็ซเทอะ)
1. ปืนกระบอกเกลียวสำหรับยิงสัตว์ใหญ่ ซึ่ง Winchester (วีน-เช็ซเทอะ) ๑๘๑๐-๑๘๘๐ ชาวอเมริกันเป็นผู้ทำขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน