Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


White Russia
1. แคว้นตะวันตกของรุสเซียในยุโรปเป็นรีปับลิกอยู่ในโซเวียตรุสเซียชาวแคว้นนี้ เรียกว่า White Russian

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน