Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Westminster
1. ตำบลเวซท-มินซเทอะ ในลอนดอน เป็นที่ตั้งรัฐสภา, รัฐสภาอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน