Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Watt (ว็อท) n.
1. เจมสว็อท นักประดิษฐ์ชาวสกอต (๑๗๓๖-๑๘๑๙) ผู้คิดเครื่องไอน้ำ ทำให้เกิดปฏิวัติทางอุตสาหกรรมขึ้น, หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า = กำลังที่ได้จากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์มีแรงดันหนึ่งโวลต์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน