Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Wandering Jew
1. กระทาชายชาติยิวที่สบประมาทพระเยซู และถูกสาปให้ท่องเที่ยวไป, บุคคลที่ท่องเที่ยวไปไม่รู้จักพัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน