Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


WallStreet
1. ถนนวอลล์ในกรุงนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางแห่งการเงินของสหรัฐอเมริกา, ตลาดการเงินและค้าหุ้นของกรุงนิวยอร์ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน