Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


V sign (ฝี ไซน) n.
1. การยกนิ้วชี้และนิ้วกลางเป้นรูปตัววีใช้เป็นเครื่องหมายแสดงชัยชนะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน