Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Uncle Tom
1. ลุงทอมในเรื่องอ่านเล่นชื่อ Uncle Tom's Cabin ของ Stowe กล่าวถึงความร้ายกาจของการใช้ทาสในอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน