Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Turk (เทิค) n.
1. ดู Turkey ตุรกี, แขกตุรกี
2. คนถือศาสนาอิสลาม
3. เด็กห้าว, คนมุทะลุ
4. คนบ้าระห่ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน