Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน