Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Trinity (ทรีน-อิทิ) n.
1. สามองค์, พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์ซึ่งแบ่งเป็นสาม คือ พระบิดา พระโอรสและพระวิญญาณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน