Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Treasury Board
1. สภาการคลังของอังกฤษ มี First Lord of the Treasury ซึ่งโดยมาก คือ ตัวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีคลังและสมาชิกอื่นอีกสามคน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน