Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Transsiberian Railroad (ทแร็นซไซ บี-เรียน เรลโรด) n.
1. รถไฟข้ามไซบีเรียของรุสเซีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน