Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Tesla, Nikola n.
1. เทซ-ละ นักไฟฟ้าชาวอเมริกัน ๑๘๕๖-๑๙๔๓ ผู้คิด Tesla coil คือขดลวดเพิ่มความถี่ของไฟฟ้าสลับทำให้จุดหลอดที่เรียกว่า Tesla tube ได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน