Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Terpsichore (เทิพซีค-โอะรี) n.
1. เทพธิดาแห่งการฟ้อนรำในนิยายกรีก, นางระบำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน