Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Tenzing, Norkay n.
1. นอ-เค เทน-สิง ชาวเชอร์ปาที่ไต่ยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จเป็นคนแรก พร้อมกับ Hillary ใน ค. ศ. ๑๙๕๓

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน