Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Te Deum (ที ดี-อัม) n.
1. เพลงสดุดีพระผู้เป็นเจ้า, เพลงสวดเวลาเช้า
2. การสั่นระฆังตามโบสถ์เพื่อฉลองหรือแสดงความยินดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน