Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Tammany Hall n.
1. หอ แทม-มะนิ ในกรุงนิวยอร์กเป็นสำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมเครตขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยการเล่นพวกและกินสินบน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน