Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Sunna
1. ถ้อยคำของพระมะหะหมัดที่ตรัสไว้ แต่มิได้เขียนอยู่ในคัมภีร์อับกุรอาน ถ้อยคำเหล่านี้พวกอิสลามนิกายที่เรียกว่า Sunni (ซูน-นิ) หรือ Sunnite (ซูน-ไนท) หรือสุหนี่ นับถือว่าเป็นจริงตรงข้ามกับนิกาย Shiite

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน