Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Sunda Land (ซัน-ดะ แล็นด) n.
1. แผ่นดินในกาลดึกดำบรรพ์ ซึ่งรวมแหลมทองและอ่าวไทยไปจดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ส่วนต่ำของทวีปนี้ก็จมลงไปในทะเล ทำให้แหลมทอง อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขาดจากกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน